Albertslund Syd

Det urbane Byrum

Bymæssig transformation af Albertslund Syd.

Albertslund rummer mange fritidsaktiviteter og kulturtilbud af høj kvalitet. Hertil kommer en stor mængde skovarealer og grønne områder. Disse aktivitetstilbud og attraktionspunkter må være let tilgængelige og sammenhængende med borgernes hverdag og daglige gøremål. Albertslund er godt repræsenteret med formelle aktivitetstilbud, men der er behov for mindre udfoldelsesrum, der er direkte integreret i borgernes hverdag.

Der fokuseres i Albertslund Syd på at udvikle nogle tilbud i indbydende omgivelser, hvor folk har lyst til at færdes og udfolde sig, og som er integreret i deres nærmiljø. Aktivitet- og udfoldelsesmuligheder i byrummet har en social samlende effekt, hvor der opstår tilfældige møder og det er med til at skabe et liv i området.

Læs mere om projektet, Albertslund Syd

Comments are closed.