Et Samlet Svendborg

Svendborg Kommune ønsker en helhedsplan for en række af bymidtens centrale rum: Krøyers Have, en del af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille torv og en del af Møllergade fra overvejende trafikarealer til byrum, hvor fodgængere og cyklisters færden prioriteres højest.

Formålet med konkurrencen er at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter. Byrum, der inviterer til aktivitet og interaktion på mange tider af døgnet, så byen bliver ramme om mere byliv, herunder kulturelle, erhvervsmæssige og bevægelsesprægede aktiviteter

Med forslaget: ”Et samlet Svendborg”, ligger vi brikker til det eksisterende Svendborg, og angiver samtidig en retning for den videre udvikling af Svendborg.

Læs mere om, ET SAMLET SVENDBORG

Comments are closed.