Scandiagade

Scandiagade - Collage_Skatestage

Active City Transformation har udviklet et projektforslag til en Bypark ved Sydhavnen.

Det overordnede koncept tager højde for de kontekstuelle kvaliteter og iscenesætter og fremhæver disse igennem et aktivitetsforløb med rekreative og aktiverende muligheder samtidig som at den umiddelbare regnvandshåndtering løses. Regnvandsbassiner og regnvandsføring sammentænkes med Byparkens rekreative og aktive rumligheder i et sammenhængende forløb der tilskynder møder på tværs af sociale og kulturelle skel blandt områdets beboere og brugere.

Læs mere om projektet, SCANDIAGADE

Comments are closed.