ACT PÅ DIF KONGRESSEN

ACT_DIF KongresACT er inviteret til DIF kongres “Skal idrætten redde verden eller skal verden redde idrætten?” Rasmus B. Andersen vil holde oplæg omkring ”Hvordan kan adgang til idræt og bevægelse integreres i byplanlægningen

Danmark er langt fremme når det handler om at udviklingen af de offentlige rum. Men vi skal nå endnu længere. Byen skal være det SUNDE projekt.  Vi står stadig, som mange andre Europæiske byer overfor nogle store udfordringer i forbindelse med folkesundheden, bæredygtighed og transport. Der er et klart behov for at planlægge og indrette byerne og byrummene, så der skabes plads til nye aktivitetsformer der er integreret i hverdagens begivenheder som umiddelbare offentlige tilbud og som samtidig giver folk mulighed for nemt og trygt at bevæge sig i byen. Dette vil være gavnligt for både folkesundheden, miljøet, bylivet og ikke mindst økonomien.

Igennem eksempler på projekter og referencer, vil forskellige principper, metoder og anbefalinger præsenteres, for hvorledes idræt og bevægelse, succesfuldt kan integreres i byudviklingen og byens rum.

Kongressen finder sted  den 5 -7 . marts i Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby. Mere info og tilmelding; https://www.eventbuizz.com/dif-kongres-2015/detail/ – – –

– – –

ACT is invited to DIF Congress “Shall sport save the world or shall the world save the sport?” Rasmus B. Andersen will be giving a presentation about “How can sports and activity be integrated into urban development and public space design

Denmark is one of most advanced nations in prioritizing health and activity as a fundamental planning principle to support public health. But we need go even further. The city should be the HEALTHY project. Denmark is still, like many other cities across the world, facing some major challenges relating to public health, sustainability and transport. There is a clear need to plan, organize and equip our cities and urban spaces, with new forms of health-promoting activities embedded in our everyday spaces. This is imperative to support public health, the environment, and urban life.

Through example-projects and references, different principles, methods and recommendations will be presented of how sports and activity can be successfully integrated into urban development and urban space.

The Congress will take place from 5 -7. March Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby. More info and registration; https://www.eventbuizz.com/dif-kongres-2015/detail/

Comments are closed.