ACT AND New Moves

ACT newmovessolution

ACT er inviteret som oplægsholder på konferencen New Moves.

New Moves Solution Camp er en konference, der stiller skarpt på og deler viden om gadekulturens frivillige kræfter. Der bliver lagt op til diskussion om, hvordan gadens frivillige kompetencer kan udvikles, så de i højere grad gavner kulturlivet og samfundsudviklingen generelt. Kan ”gadefrivillighed” i højere grad spille en større rolle i forhold til nogle af de udfordringer såvel som muligheder, som vores samfund står overfor? Det være sig eksempelvis byplanlægning, inklusion, sundhed, uddannelse, kreativ tænkning og samfundsengagement

Konferencen er d. 10. April kl. 09.30-16.00, hvorefter Copenhagen Street Festival folder sig ud i Øksnehallen med parkour, street soccer, BMX, skate, løbehjul mm. Mere information om- og tilmelding til New Moves www.tilmeld.dk/newmoves 

ACT is invited as a speaker at the conference New Moves.

New Moves Solution Camp is a conference that focuses on and share knowledge about voluntariness in street culture. Emphasis is put on discussions on how street volunteer skills can be developed to also support culture and the community development in general. Can “street voluntariness” play a greater role, to some of the challenges and opportunities that our societies are facing? This could be, in relation to urban planning, inclusion, health, education, creative thinking and community engagement

The conference is at th. 10 April, 09:30 to 16:00. After the conference Copenhagen Street Festival unfolds in Øksnehallen with parkour, street soccer, BMX, skate, scooter mm. More information and registration for New Moves www.tilmeld.dk/newmoves

Comments are closed.