Ecological Resort

jungle pers

combat pers

marine view2

Bæredygtig Oplevelsesrig Landskabsarkitektur

Ecological SecondLife Resort beskræftiger sig med videnskabelig projekter, der tilgodekommer de lokale, miljøet, områdets dyreliv, samt Istanbuls økonomi. Ecological SecondLife Resort består af 3 Camps. Marine-, jungle- og combatcamp. Disse indeholder alle et “Reseachlayer” samt et “Gamelayer”. Ecological SecondLife Resort er en multiprogrammeret park, hvor forskeren, extreme sportmanden og turisten alle ville få specielle oplevelser. Specielle oplevelser/situationer, netop i mødet og kombinationen af de andre programmer.

Comments are closed.