Aktiverende Arkitektur og Byplanlægning

BYENS RUM SOM UDFOLDELSESSTED

Aktiverende Arkitektur og Byplanlægning handler om udviklingen af attraktive og aktiverende offentlige rum i byen. Bogen beskriver igennem 50 eksempler fra ind- og udland, hvordan fysisk udfoldelse,  idræts aktiviteter og bevægelse kan integreres i udviklingen og formgivningen af de danske byrum. Gennem eksemplerne illustreres det, hvordan et rum i byen ved kreativ bearbejdning og brug af simple virkemidler kan transformeres til at attraktivt og aktivt byrum, der kan rumme en bred række af fysiske og mentale udfoldelser.

Publikationen indeholder konkrete anbefalinger til hvordan byrum kan omdannes og udvikles til bevægelsesfremmende og aktive byrum. Det er intentionen at publikationen skal fungere som et konkret planlægningsværktøj, da den rummer forskellige principper samt en række udviklede ikoner.

Publikationen er skrevet af Rasmus B. Andersen og finansieret af Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Idrætsforbund.

Klik på billede for slideshow.


One Response to Aktiverende Arkitektur og Byplanlægning

  1. alix says:

    Wonderful graphics! A great communication project, this handbook proves useful to any architect and city planner.