Stændertorv

plan

AKTIVT BYRUM

Det nye Stændertorv vil fremstå som et samlet byrum. Ved at udvide torvets fodgængerzoner og selve afgrænsningen, udvides samtidigt rammerne for selve bylivet og den mere frie bevægelse. Hele Stændertorv gøres til et stort underlag, hvor alle færdes på lige præmisser. Underlaget fungerer som et ”shared space” mellem gående, cyklister og bilister. Der skabes en sameksistens mellem de hårde og bløde trafikanter, ved at lade den samme belægningstype gå ud over “kørebanen”. Den ændrende belægningskarakter samt en mindre niveauforskel gør bilisterne opmærksomme på torvets gående brugere.

Klik på billede for slideshow.


Comments are closed.