En Voldsom Omvej Udvalgt som vinderforslag

voldsom omvej omr3_illu

EN VOLDSOM OMVEJ er udvalgt som vinderforslag og får økonomisk støtte til realisering gennem konkurrencen EN GOD OMVEJ.

Støjvolde udgør et særligt type landskab, der desværre ofte er utilgængelige. Deres funktion består primært i fysisk og auditivt at adskille infrastruktur og bolig. Støjvoldene har i kraft af deres bakkede former nogle egenskaber der ikke findes mange steder i Danmark. Derfor fokuserer dette projekt på at omdanne støjvoldens monofunktionelle landskab til nye typer af offentlige rum og interessante parkagtige forløb.
Disse terrænlandskaber rummer nogle helt særlige muligheder for at skabe nye og anderledes udfoldelses- og aktivitetsområder. Ved at udnytte de iboende kvaliteter i støjvoldens landskabelige former foreslås et landskabeligt design, der kan optage varierede udfoldelser og skabe nye aktivitetsmuligheder i Solrød. Aktivitetsvoldens udformning og indhold skal være med til at forstærke de allerede eksisterende aktiviteter og skal samtidigt inspirere til nye aktiviteter og udfoldelser.

Comments are closed.