City in Nature

Illustration_Boulevard

CITY IN BETWEEN_CITY IN NATURE

Aalborg Øst blev opført i 1960’erne og 70’erne – hvor glæden ved den individuelle bolig var i fokus. I dag bygger vi boligområder hvor landskabets karakter, naboskab, bæredygtighed og anderledes boformer inkluderes fra start.

Fortællingen om byens fremtid tager afsæt i de lokale forudsætninger. I Aalborgs bebyggelsesmønster, historien om byudviklingen, i geologien, i topografien, og ikke mindst i vinden og i vandet. Intentionen er at bruge denne enkle fortælling som strukturerende element for den fremtidige udvikling af byen. Fundamentet for udvikling af Aalborg Øst finder vi i 3 begreber der ligeledes kendetegner fortællingen om Aalborg: Den nordjyske Nerve, det gode Naboskab og Naturen.

Bykanten redefineres så den traditionelle forstadsbebyggelse og begrebet forandres. Naturen bliver det nye omdrejningspunkt såvel rekreativt, aktivt som klimamæssigt – dette er planlægningsstrategi, der udfoldes som CITY IN NATURE. 

Projekt: Byudvikling
Lokation: Aalborg Danmark
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 5 km2
Budget: –
Klient: Aalborg Kommune og Realdania
Partnere: Schønherr, BIG, Ramboll UK, Tredje Natur, Analysehuset BBN CONSULT, Malene Freudendal-Pedersen samt Instituttet for Fremtidsforskning
Status: Delt 1.plads, fase 1
Ydelse: Aktivitetsdesign, Byrumsdesign

Comments are closed.