Hillerød Sundkile

Hillerød Sundkile

Med Sundkile, introduceres der en helt ny agenda for byudvikling, hvor bylivsfunktioner og sociale og aktive udfoldelser bliver omdrejningspunkt for udviklingen af en attraktiv bydel.

Det nye Hospital Nordsjælland, samt den kommende station danner et vigtigt afsæt i udviklingen af Hillerød Syd, hvor sundhed, velvære og natur og bæredygtighed tilsammen skaber en attraktiv og aktiv bydel, der svarer på tidens aktuelle udfordringer i forhold til trafik, klima og sundhed.

Strategien for udviklingen af Hillerød Syd tager udgangspunkt i landskabet samt det kommende Hospital Nordsjælland. Her ligger en mulighed for at udvikle en unik bydel bygget op omkring sundhed, natur, vand, bæredygtighed og grøn trafik.

Hillerød Syd skal være et forgangseksempel for byer på et globalt niveau, på Den Sunde By. En by bygget op omkring grøn infrastruktur, bæredygtigt byggeri og landskab, rig på aktivitetstilbud og rekreative værdier. En bydel hvor beboerne og brugerne har optimal tilgængelighed til gå- og cykelforbindelser, aktivitetområder samt sociale mødesteder. I Den Sunde by er der tæt nærhed mellem bolig og natur, arbejde og fritid, fællesskab og privathed.

Projekt: Byudvikling
Lokation: Hillerød, Danmark
Type: Åben konkurrence
Skala: 3.000.000 kvm
Budget: –
Klient: Hillerød Kommune, By- og landskabsstyrelsen, Lokale- og Anlægsfonden
Partnere: Orbicon, ÅF Hansen og Henneberg
Status: Afgjort
Ydelse: Masterplan, Aktivitetsdesign, Byrumsdesign

Comments are closed.