METROPOL

Metropol_ACT

 

Professionshøjskolen Metropol er et markant koblingspunkt mellem vidensbydelen Nørre Campus og Byen. Vidensbydelens fem klynger: Haraldsgadekvarteret, Universitetsparken, De Gamles By, Panum og Rigshospitalet forbindes i et udstrakt vidensnetværk – et system af offentlige rum, gang- og cykelstier. Metropolruten indskriver sig i dette netværk og skaber en tværgående forbindelse mellem metropladsen Skjolds Plads og Søerne, hvor universitetsparkens små idrætsanlæg, fælledparkens store rekreative arealer, træningsstationer, skatepark og legepladser sættes i direkte forbindelse.

Et levende Lokalområde
Mod Sigurdsgade etableres to forskellige urbane uderum; Agora Pladsen samt Bylommen og mod Rådmandsgade anlægges Parktiv. I stueetagen af den nye tilbygning placeres ernærings-uddannelsernes udadvendte funktioner, det nye Madteater som rumlig kobling mellem Sigurdsgade og de to urbane byrum. De to lommer er programmeret så de på forskellig vis kan indtages i forbindelse med undervisningen på Metropol i dagtimerne, og til brug af skolens studerende såvel som lokalområdets beboere i aftentimerne.

Fremtidens Metropol er et uddannelsessted der lever. Der er faciliteter, aktiviteter og en atmosfære der gør, at de studerende og medarbejderne bliver på lokationerne udover den aktuelle undervisnings- og arbejdstid. Samarbejdspartnere og lokalområderne inviteres ind og føler sig velkomne.

Projekt: Ombygning, Nybygning og Landskab
Sted: København, Denmark
Type: Totalrådgivning
Størrelse: 14.600 m2
Budget: 140.000.000 DKR
Klient: Professionshøjskolen Metropol
Rolle: Hovedrådgiver Landskab
Samarbejde: Kant Arkitekter, OBH Rådgivende Ingeniørfirma
Status: Under anlæggelse, 2014-2016
Ydelse: Program, Aktivitetsdesign, Landskab, Byrumsdesign

Comments are closed.