PARK N’ PLAY

ACT_Render_from park 2

Parkeringshuset PARK ’N PLAY er et ambitiøst konkurrenceforslag for en ny type parkeringshus. Projektet bidrager aktivt til et grønt og aktivt byrum ved at invitere traditionelle gadeplans aktiviteter op i facaderne og op på taget.
Med et levende og tilpasset facadesystem tilpasses de fire facader til deres nærliggende forhold. Med et fleksibelt facadesystem af strækmetal integreres en beplantningsstrategi, som tager hensyn til de fire facaders forskellige dyrknings og sol forhold. Plantekasser placeres bag strækmetallet, og giver facaden en variation og bidrager derfor positivt til brugernes oplevelse af parkeringsanlæggets dybe etagedæk.

Mod vest åbnes facaden med altaner og udsyn foruden en tydelige markering af det aktive tage ved hjælp af en klatrerute. Mod øst åbnes mod Redmolekanalen og det rekreative havnerum. Og mod nord dimensioneres facaden efter Lüdersvejs trafikale påvirkning foruden indbliks- og udsynsforhold for de nærliggende beboelses ejendomme. Mod syd ophænges pause-huse, som tilbyder rekreative huse hævet op over parkens beplantning. Disse nås via et vertikalt gadeforløb som fungerer som en direkte forlængelse af Århusgadekvarterets oplevelsesrige forløb. Pause-husene får dermed en rolle som en ny byrumstypologi, synlige og engagerende, hvorfra området kan opleves fra nye vinkler.
Oppe på taget anlægges aktivitets- og landskabs øer som giver et rigt og varieret byrum med en fantastisk beliggenhed og udsigt.

Samlet set giver projektet et vidunderligt bud på et engagerende parkeringshus, hvor fysiske aktiviteter, grønne byrum og sociale platforme er med til at forøge kvaliteten i en tæt by. Et parkeringshus, som beboere og naboer kan værne om og være stolte af. Og et parkeringshus, som vil tiltrække brugere og besægende fra nær og fjern.

Projekt: Parkingsbygning + Sport
Lokation: Nordhavn, Denmark
Type: Inviteret
Skala: 2.400 sqm
Budget: 10.000.000 DKR
Klient: By & Havn, København
Rolle: Hovedrådgiver
Partnere: KLAUS NIELSEN Rådgivende Ingeniørfirma FRI A/S
Status: –
Ydelse: Arkitektur, Byrum, Aktivitets design

Comments are closed.