Pladsen i Trekroner

5

Med dette projekt forenes området som et sammenhængende byrum, men tager samtidig hensyn til de forskellige delsituationer og behov pladsen og området har. Derfor er det overordnede greb for den nye plads, at skabe et stærkt og sammenhængende underlag, der tillader mindre rumligheder og aktiviteter at finde sted. Forløbet forbinder en række mindre pladser, der hver især tilbyder forskellige måder at være sammen på eller udfoldelse sig på.

Pladsen i Trekroner er mere end en plads. Pladsen rækker ud over både fysiske og mentale barrierer i området og understøtter nye bånd og skaber nye sammenhænge. Målsætningen var at åbne op for nye bevægelsesmønstre, dels ved at skabe en mødeplads i direkte forlængelse med stien fra stationen, samt ved at føre en stiforbindelse hele vejen ned til søen. Med det supplerede zig-zag forløb til det nuværende stisystem forbindes området til søen, hvorved der skaber en ny kontakt og iscenesættelse af områdets grønne og blå elementer.

Trekroners forskellige områder sammenbindes i et enkelt forløb, der samler møder, ophold, og aktivitet. I tilknytning til forløbet skabes en række forskellige områder, der optager og indeholder varierede funktioner og udfoldelsesmuligheder. Lokalområdet og konteksten danner grundlag, for en overordnet inddeling af projektområdet i 5 forskellige områder. Hvert område er udviklet udfra konteksten og skaber hver i sær nogle programmerede rumligheder, der inviterer Trekroners beboere og brugere til ophold og aktivitet. Områderne er: “Terrassen”, “Sportsfeltet”, “Trekronerlinien ”, ”Multiområde” og “Vandlæring”.

Projekt: Byrum
Lokation: Roskilde, Danmark
Type: Kommision
Skala: 4500 m2
Budget: 6 mio.dk
Klient: Roskilde Kommune
Partnere:
Status: Opført
Ydelse: Aktivitetsdesign, Byrumsdesign

Comments are closed.