Ernst-Abbe Platz

Byen Jena forfølger, gennem en række investeringer målet om en opgradering af det centrale bymidte, til et vigtig og levende center for byen og regionen. Arkitektkonkurrencen om opgradering Ernst-Abbe-Platz, er en del af denne vision. Ernst-Abbe-Platz fungerer som en campus, og som en centralt møde- og opholdssted for studerende. Samtidig er det et traditionelt byrum, med forgængere, cyklister, letbane-stop, og dermed med høj fodgænger frekvensen.

Grundet vedligeholdelse og tilgængelighedskrav, særligt i forhold til rednings-zoner og adgang for brandbiler, forderes pladsen udviklet i mere eller mindre, ét niveau. Det overordende designkoncept for pladsen, tager derfor udgangspunkt i disse særlige zoner. I de områder, ikke omfattet af redningszoner eller andre kra, hæves overfladerne og tilbyder nye visuelle oplevelser og skaber aktivitetsmuligheder i byrummet. Designkonceptet for pladsen udvikles således gennem multifunktionelle kombinationer af tekniske restriktioner samt æstetiske, aktive og grønne elementer, der tilsammen skaber et indbydende billede for pladsens varierende anvendelser.

Pladsen organiseres af en orange overflade, der spænder over hele pladsen og skaber forbindelser til byen. Samtidig definerer den forskellige områder og skaber intime, følsomme zoner af varierende størrelse og karakter, som aktive rum og sociale mødesteder. Den orange overflader folder rundt om de forskellige zoner og på enkelte steder folder den op, og danner siddetrapper, overdækkede rum, opholdsdæk og varierede aktivitetsmuligheder.

For at forstærke bylivet på pladsen og på samme tid, for at invitere folk ind på pladsen, udvikles de fem indgangspassager, med hver deres særlig karakter, baseret på deres placeringen og på forholdet til det omkringliggende område. Nogle er funktionelle, andre kulturelle og nogle har en mere social karakter.

Projekt: Byrum
Lokation: Jena, Tyskland
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 10.000m2
Budget: –
Klient: Jena 
Partnere: –
Status: Afgjort
Ydelse: Byrumsdesign

Comments are closed.