Markant

Projektet skal inspirere til udviklingen af Herning bymidte med fokus på at skabe nye spændende byrum, der kan understøtte fremtidens byliv og styrke Hernings identitet.

Snarere end at være fastlåst i fysiske og historiske monumenter, er Hernings identitet at finde på et mentalt plan. Identiteten er ikke opfundet men grundlagt igennem handling og er dermed et konstant aktiv for byen. Udenfor bymidten manifesteres dette allerede i fysisk form i eksempler som Ingvar Cronhammers værk Elia, kunstige strande midt på heden, XL-golfanlæg og kommende kunstmuseum af Steven Holl. Nu skal identiteten blot manifesteres indenfon cityringen!

I mangel af eksisterende historiske eller naturlige omgivelser må byen etablere sine egne fortrin. Ved at etablere markante byrum efterlader man klare billeder på nethinden af gæsten såvel som den daglige bruger. Billeder der kan bruges både som styrkelse af identiteten udadtil ligesåvel som indadtil. Med disse byrum vil Herning fortsat adskille sig fra massen af danske provinsbyer.

Konkret forsøges det at åbne de bagvedliggende gårdrum til benyttelse og passage. Westernbyens 2 dimensionelle facaderække i bredgade er ikke nok til at skabe en levende by. Byen åbnes op gennem aktivering af gårdrummene ved at koble dem til omkringliggende programmer og aktiviteter.
Projektet er udført i samarbejde med Mikkel Olsen og Morgan Sebastian Jakobsen.

Comments are closed.