Pladsen i Trekroner

Med dette projektforslag, er det ønsket at samle området som et sammenhængende byrum, men som samtidigt tager hensyn til de forskellige delsituationer og behov pladsen og området har.

Derfor er det overordnede greb for den nye plads, at skabe et stærkt og sammenhængende underlag, der skaber nogle mindre rumligheder. Forløbet danner en række mindre rumligheder, der hver især tilbyder forskellige måder at være sammen på eller udfoldelse sig på. De enkelte områder har en særlig identitet og funktion, men er samtidigt sammenhængende med områdets eksisterende karakter.

Pladsen i Trekroner er mere end en plads.
Det er et område, der søger at række ud over både fysiske og mentale barrierer i området og som søger at knytte nye bånd og skabe nye sammenhænge. Målsætningen er at åbne op for ny bevægelsesmønstre, dels ved at skabe en mødeplads i direkte forlængelse af stien fra Stationen, samt ved at føre en stiforbindelse hele vejen ned til søen. Det nuværende stisystem suppleres med et zig-zag forløb, der trækker forbindelser ned mod søen og som skaber en ny kontakt og iscenesættelse af områdets grønne og blå elementer. Til forløbet knytter sig varierede opholds-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Med udgangspunkt i områdets nuværende bevægelsesretninger, skabes der nye bevægelsesmuligheder gennem området. Helhedsgrebet er et sammenbindende forløb der løber øst-vest om søen. Trekroners forskellige områder sammenbindes i et enkel forløb, der samler møder, ophold, og aktivitet. I tilknytning til forløbet skabes en række forskellige områder, der optager og indeholder varierede funktioner og muligheder.

Lokalområdet og konteksten danner grundlag, for en overordnet inddeling af projektområdet i 5 forskellige områder. Hvert område er udviklet udfra konteksten og skaber hver i sær nogle programmerede rumligheder, der inviterer Trekroners beboere og brugere til ophold og aktivitet. Områderne er: “Terrassen”, “Sportsfeltet”, “Trekronerlinien ”, ”Multiområde” og “Vandlæring”.

 

Projekt: Byrum
Lokation: Roskilde, Danmark
Type: Kommision
Skala: 4500 m2
Budget: 6 mio.dk
Klient: Roskilde Kommune
Partnere: –
Status: Under videreudvikling
Ydelse: Aktivitetsdesign, Byrumsdesign

Comments are closed.