Scandiagade

Scandiagade - Collage_Skatestage

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

Projektforslag til et møde- og aktivitetsområde i Scandiagade, København.

Det overordnede greb for Bypark for Sydhavnerne, er at skabe et stærkt og sammenhængende forløb, der skaber nogle mindre rumligheder, der hver især tilbyder forskellige måder at være sammen på eller udfoldelse sig på. De enkelte områder har en særlig identitet og funktion, men er samtidigt sammenhængende med områdets eksisterende karakter. Det overordnede koncept handler således om sammenbinding, etablering af punkter og aktiviteter.

Målsætningen er at åbne op for ny bevægelses- og adfærdsmønstre, dels ved at skabe et gennemgående forløb hvortil der knytter sig forskellige oplevelser og aktiviteter, og dels ved at kombinere forskellige programmer som, legelandskab og sansehave, tribune og klatring, scene og skate, forsinkelsesbassin og ophold, boldspil og parkour, hvilket sikrer en social og kulturel blanding af områdets brugere og beboere.

Konkret udvikles og etableres Bypark for Sydhavnerne ud fra 4 temaer, der forholder sig til området samt de formulerede visioner:

Samvær: mødesteder og fællesskab
Motion: aktivitets- og bevægelsesmuligheder
Ophold: rekreative og attraktive opholdsmuligheder
Natur: naturoplevelser og bæredygtighed

Den samlede plan for Bypark for Sydhavnerne er således en sammenstilling af disse elementer, der skiftevis præsenterer grøn natur – leg – ophold – beplantning – scene – tribune – grøn natur osv. og dermed fremhæves kontrasten af de grønne elementer, der iscenesættes gennem varierede aktiviteter og opholdsmuligheder.  I en tæt beboerinddragelsesproces, er der blevet defineret 3 overordnede aktivitetsområder. Hvert område skaber hver i sær, nogle programmerede rumligheder, der inviterer områdets beboere og brugere til ophold og aktivitet.

Projekt: Byrum
Lokation: København,Danmark
Type: Kommision
Skala: 4800 m2
Budget: 6 mill.DK
Klient: AKB/KAB
Partnere: –
Status: Under behandling
Ydelse: Byrumsdesign, Aktivitetsdesign og Regnvandshåndtering.

Comments are closed.