SHIFTING FIELDS


 

Stigende vandstand og oversvømmelse er sammen med andre klimaproblemer aktuelle emner, der kræver fokus og konkrete løsningsmodeller.Derfor valgt ACT at udarbejde et forslag til Europan 11, Nynäshamn, hvor oversvømmelse af sitet fra både Østersøen og regnvandet, er et konkret problem. Med forslaget Shifting Fields er det intensionen var at gøre oversømmelser og stigende vandstand til et produktivt og aktivt, snarere end et destruktivt, fænomen.

I stedet for en stram masterplan, forslår vi et fleksibelt system,  der kan vokse,  udvikle og tilpasse sig specifikke behov og situationer. Den overordnede plan er opbygget af en række overlejrende felter, der danner varierede rumligheder, materialiteter og med forskelligt indhold. Gennem hele sitet snor en konstrueret kanal sig, der kan optage overflodsvandet, og som integrerer sig i landskabet og aktiviteterne. Grundlæggende er felterne topografisk organiseret i 3 trin, således at der opstår områder vådområder, der opsamler vandmængderne , områder beregnet til midlertidig oversvømmelse samt områder der aldrig oversømmes. Felterne og kanalen distribuerer således vandmængderne jævnt ud over sitet, hvilket er med til at ændre karakteren og anvendelsen af området.

Felterne er programmeret og designet udfra 3 parametre, beplantning, aktivitet og vand,  der indgå i systemer med hinanden og skaber særlige rum og oplevelser der er konstant foranderlige.

Projekt: Bypark
Lokation: Nynäshamn Kommune
Type: Europan 11
Skala: 60.000 m2
Budget:
Klient: Nynäshamn Kommune
Partnere:
Status: Afgjort
Ydelse: Overflodsvandhåndtering, Byrumsudvikling, Landskabsdesign

Comments are closed.