Skolen ved Søerne

Visionen bag udvidelsen af Skolen ved Søerne på Frederiksberg, er at skabe rammerne om et inkluderende læringsmiljø, som interagerer med det omgivende bylandskab og støtter kontekstuelle overgange fra blokkene langs Vodroffsvej til villaerne langs St. Jørgens Sø.

For at skabe samhøringhed, er udearealerne sammenkædet som en dynamisk forbindelsesforløb, der stiger fra den eksisterende skolegård til den nye hævede skolegård og videre op langs de tematiesrede terresser til skolens øverste etage. I et dynamisk forløb der starter nede i den eksisterende skolegård, snor de nye udearealer sig rundt op den nye tilbygning og op til øverste etage. På denne måde skaber forslaget et markant og dynamisk læringsmiljø, der giver plads til forskellige aktiviteter og som sammenfletter grænserne mellem ude og inde.

Forslaget opgraderer uderummet og landskabet ved at tilføre mere udeareal til skolen end i dag, skabe rum for forskellige aktiviteter og respektere konteksten, hvorved der skabes en lokalforankret, men ny situation på stedet. Den grundlæggende disposition optimerer på den måde de eksisterende forhold ved at tilføre kvalitet og udfordringer for eleverne og samtidig skabe en social og arkitektonisk sammenhæng med omgivelserne.

Projekt: Skole og udearealer
Lokation: Frederiksberg
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 1100 m2 nybyg + 1300 m2 udearealer
Budget: 29.000.000 DKK
Klient: Frederiksberg Kommune
Partnere: AART Arkitekter, Tækker Rådgivende Ingeniør
Status: 1.Præmie.
Ydelse: Aktivitetsdesign, Landskabsdesign

Comments are closed.