Stændertorv

VISION
Med dette forslag er det ønsket at samle Stændertorv til et sammenhængende byrum, men som samtidigt tager hensyn til de forskellige delsituationer og behov torvet har. Derfor er det overordnede greb i det nye Stændertorv, at skabe et stærkt og sammenhængende underlag. Forslaget udvider de eksisterende rammer og kvaliteter for torvet og genskaber dets rolle som et naturligt samlingspunkt i byen.

DESIGN
For at genetablere torvets historiske rolle som byens samlingspunkt forslås et stort cirkulært belægningsmønster etableret central på torvets. Stændertorv vil fremstå som et stort scenegulv, der forstærker de eksisterende kvaliteter på torvet og som indbyder de forbipasserende til at gøre ophold. Den cirkulære form understreger og imødekommer endvidere torvets mange forskellige typer arrangementer og bliver således atter det naturlige omdrejningspunkt i borgernes hverdag. Ved at tage udgangspunkt i de cirkulære former sammenbindes torvet i en gennemgående planmæssige bearbejdning, der består af forskellige belægninstyper og karakterer.

Comments are closed.