Et Samlet Svendborg

For at udvikle et samlet Svendborg er det strategien at udvikle de seks byrum, så de både hver for sig og tilsammen bidrager positivt til helhedsoplevelsen af Svendborg. Strategien er derfor at vitalisere, modernisere og tilføre de seks byrum så meget kvalitet, at de bliver til seks vigtige brikker for Svendborg. Både nu og i fremtiden.

Med ”Et samlet Svendborg” får hvert enkelt byrum mere styrke og kvalitet. Det bliver til seks byrumsbrikker, der bliver lagt ned i byens eksisterende netværk og samtidig angiver en retning for den videre udvikling af livet i Svendborg, hvor byens rum forbindes og sammenkobles til den fremtidige, maritime byhavn. Dermed får hvert byrum deres helt egen karakter. Netop ved at udvikle byrummene med udgangspunkt i deres egen kontekst og deres eksisterende kvaliteter, styrker vi byens karakter, ligesom vi udnytter byens herlighedsværdier ved at fremhæve byens historiske identitet – herunder koblingen mellem by og vand.

Konkret gør vi de seks byrum til stærke brikker i byens puslespil, der ved at blive lagt ned i byens eksisterende netværk også understøtter målet om at styrke byen som gå – og cykelby. Forslaget giver rum til mere byliv, større aktivitet og styrker samtidig byen rekreativt. Det giver et endnu mere samlet Svendborg.

Projekt: Byudvikling
Lokation: Svendborg, Danmark
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 12.500 m2
Budget: 22,2 mio.kr
Klient: Svendborg Kommune og Realdania
Partnere: COBE, GHB og Rekommanderet
Status: Afgjort
Ydelse: Aktivitetsstrategi, Byrumsdesign

Comments are closed.