Albertslund SydProjektkonkurrence om bymæssig transformation af Albertslund Syd samt renovering af 1000 gårdhuse.

Helhedsgrebet for Albertslund Syd hviler på fire tiltag, der sammenbinder bydel, natur, bevægelser og aktiviteter og påvirker hinanden til en helhed og består af; Det grønne bybånd, Loopet, De nære fællesrum og Renovering af boligen.

Det grønne bybånd forløber nord-syd og sammenbinder områder uden for bydelen igennem bebyggelsen. Det forbinder nord og syd og skaber sammenhængende forløb fra Hersted lund fælleshus, Hersted Skolen, idrætsanlægget og ned til Kongsholm Parkens rekreative aktiviteter. Der skabes attraktioner og genkendeligheder langs denne akse, der henvender sig til alle indbyggere i Albertslund Kommune.  Det skal simpelthen være attraktivt at cykle eller gå langs ruten.

Loopet er et forløb, der indeholder en række punkter langs bebyggelsens kreds. Det er et ’kvarter’ bevægelsesrute, der på en gang skaber identitet og differentierer det enkelte område, samtidig med at det skaber aktiviteter og arkitektoniske oplevelser langs dette ’loop’. Det nye tiltage skal styrke bydelens attraktionsværdi og sammen med de eksisterende funktioner fungere som pejlemærker, der synliggør bydelenes muligheder.

De nære fællesrum. Både boliger, veje, stier og grønt er i vekslende format og skala, så man skiftevis kan se kort og langt samt opnå fornemmelsen af en uensartet urbanitet. I forbindelse med en revitalisering af bydelen etableres en ny sammenhæng for at opnå identitet og differentiering af udearealerne. Til brug herfor etableres et nyt organisationsprincip, et nyt moderne hierarki, der sammenfletter det grønne og bebyggelsen. Dette gøres ved at reducere gangstierne, ved at lade haverne indtage mellemrummene og ved at redefinere fællesarealerne. En ny landskabelig grundform skal tilføjes.

Projekt: Masterplan og Renovering
Lokation: Albertslund Syd, Danmark
Type: Inviteret konkurrence
Skala: –
Budget: –
Klient: Albertslund Boligselvskab (AB), Vridsløselille Andelsboligforening (VA), BO-VEST
Partnere: C. F. Møller, EKJ ingeniører
Status: Afgjort
Ydelse: Helhedsplanlægning, Udviklingsstrategi og Byrums- og Park design.

Comments are closed.