Asker Sentrum

Føyka og Elvely udgør Asker centrums største udviklingsområde de næste 10-20 år. Området skal fremstå som en levende, integreret bydel, med tydelige urbane kvaliteter. Levende gader og byrum skal sikre god nærhed mellem det gamle centrum øst for Askerelven, og det nye centrum vest for elven.

Projektforslaget ”In the Loop” præsenterer en forenet, urban aktivitetsby for sport, samvær og oplevelser.

Asker er en attraktiv forstadskommune til Norges stærkt voksende hovedstad Oslo. For at give plads til en større mangfoldighed af beboer og besøgende skal det levende og tætte bycentrum i Asker integreres med det grønne og rekreative område Føyka/Elvely, vest for centrum.

”Tæt by – åben park – idrætsglæde” er visionen for, at Askers bymiljø fortættes med boliger, detailhandel, service og kultur, men samtidig åbnes op for større plads- og parkarealer og mere rekreativitet. Føyka-områdets funktion som arena for aktivitet og idræt skal udnyttes og indskrives i Asker centrums urban kontekst.


Projekt: Byrum, Bypark, Bolig, Kontor, Hotel og Aktivitetshus
Lokation: Asker, Norge
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 110.000 kvm
Budget:
Klient: Asker Kommune, Asker Skiklub
Partnere: Dark, Adept, Bygganalyse, Esbensen, Rambøll
Status: 1.Præmie
Ydelse: Helhedsplanlægning, Byrumsudvikling

Comments are closed.