Cinema Karréen

Opgaven tager udgangspunkt i at finde eksisterende kvaliteter og umiddelbare potentialer til udvikling af Cinema Karréen, som den aktive bydel i Helsingør.
Første fase i strategien for udviklingen af området, er at afdække potentialer for de kortsigtede og umiddelbare løsninger, der prioriterer fokusområder og behandler landskabet, fladerne og bygningsfacaderne. Dermed afdækkes potentialer til at skabe funktioner og aktiviteter der trækker flere mennesker til, og holder på dem der allerede bruger området. Når grundlaget for liv og aktivitet er skabt i bydelen, vil der i anden fase fokuseres på mere langsigtede løsninger, hvor bygninger indtages til midlertidig brug eller hvor investorer bringes i spil til opførelse af nye bygninger til forskellige typer erhverv.

På baggrund af en byrumsanalyse er der identificeret områder indeholdende udviklingspotentialer ift. flow, flader, synlighed, natur og landskab. Der er derfra udvalgt nogle nedslagspunkter med potentialer for specifik udvikling. Idéerne og mulighederne for området er konkretiseret, hvorved dets kvaliteter fremhæves og funktionsmæssige muligheder uddybes. I konkretiseringen peges der yderligere på, hvilke af de eksisterende funktioner, der ønskes bevaret og som kan bidrage til at understøtte den identitet, der ønskes for området.

Områdeanalyse af  Cinema Karré området er foretaget, for at anskueliggøre mulige aktiviteter der kan danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt kommunen vil prioritere Cinema Karréen som et aktivt udviklingsområde.

Projektet er udført i samarbejde med COWI.

Comments are closed.