Ecological Resort

Ecological Resort beskræftiger sig med videnskabelig projekter, der tilgodekommer de lokale, miljøet, områdets dyreliv, samt Istanbuls økonomi. Ecological Resort består af 3 Camps. Marine-, jungle- og combatcamp. Disse indeholder alle et “Reseachlayer” samt et “Gamelayer”. Ecological Resort er en multiprogrammeret park, hvor forskeren, extreme sportmanden og turisten alle ville få specielle oplevelser. Specielle oplevelser/situationer, netop i mødet og kombinationen af de andre programmer. Med Ecological Resort sikres samtidigt en gennemgående grøn struktur, med minimal footprint og aktiviteterne og programmer der er integreret i lokalmiljøet.

Comments are closed.