EJBY CAMPUS

Parallelkonkurrence om omdannelsen af Ejby Erhvervsområde til en urban lomme i forstaden. Konkurrencen er en del af Realdania s initiativ ”Fremtidens Forstæder”, hvis formål er skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling af forstæderne i Danmark.

Vinderforslaget ”Ejby Campus” beskriver visionen om at skabe generøse grønne rammer, og intentionen om at fremme adgangen til og brugen af dem. Udviklingsplanens mest iøjnefaldende element er således det grønne element, der strækker sig fra Nord til Syd på tværs af grunden.

Forbundet mangfoldighed. Tre delområder med markant forskellige kvaliteter karakteriserer udviklingsplanen; ”Byporten”, ”Parken” og ”Ejbyen”. Disse tre dele repræsenterer hver især specifikke potentialer, vi finder i områdets meget sammensatte, nuværende karakter. Ved at se Ejby Campus som en enhed, der er sammensat af forskellige områder med mangfoldige karakterer, der indeholder en bred vifte af aktiviteter, har kommune og grundejere i fremtiden mulighed for at gå til de forskellige områder med specifikke redskaber.

Projekt: Udviklingsstrategi, Masterplan, Byrums- og Parkdesign
Lokation: Glostrup, Ejby, Danmark
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 730.000 kvm
Budget:
Klient: Glostrup Kommune, Realdania
Partnere: CCO, Okra og Smith
Status: 1.Præmie. Under videreudvikling
Ydelse: Helhedsplanlægning, Udviklingsstrategi og Byrumsudvikling

Comments are closed.