Eventcity Refshaleøen

Projektet foreslår et byområde, der kan imødekomme et bredt spektre af aktiviteter og events på samme tid, og som samtidigt giver plads til spontane og uforudsete udfoldelser. Eventcity Refshaleøen består af 6 forskellige byenklaver. Stranden, Parken, SportCity, Haverummet, Kurdokken og Scenepladsen. Eventcity Refshaleøen, skal blive et byområde hvor bolig, erhverv, kulturaktiviteter, service, rekreation, sport og idræt integreres i hinanden. Bygningshøjderne i de enkelte enklaver er defineret udfra programmerne og de offentlige rum i området. Der skabes 6 forskellige iscenesættelser af aktiviteterne.

Runningtracket skaber en samlende identitet for hele Eventcity Refshaleøen og skaber let tilgænglighed byområderne imellem. Runningtracket skaber forskelligartede rumforløb og oplevelser, som giver muligheder for fysik udfoldelse, ophold, og et varieret socialt liv og publikumsrettede aktiviteter. Dette oplevelsesforløb vil være i stand til at skabe en ny stærk identitet for Eventcity Refshaleøen, som dermed kan komme til at virke som trækplaster for boligsøgende og turister.

Comments are closed.