Floda

Floda - Collage wetlands

FLODA

Floda har en helt unik placering i naturskønne omgivelser, i direkte forbindelse med vand og med et stort udvalg af fritidsaktiviteter

Projektet FLODA præsenterer en strategi og konkrete løsninger på hvordan, oversvømmelser og stigende vandstand kan anvendes som et produktivt og aktivt, snarere end et destruktivt, element. Med projektet konkretiseres yderligere, hvordan en lokal styrkelse af naturen kan bidrage til at skabe klimatilpasning, nye møde- og aktivitetssteder, samt et socialt sammenhængende Floda.

Det overordnede koncept for projektet er, at se vandet som en livgivende fak­tor og som en essentiel del af de økosystemer, vi mennesker er afhængige af. Vi anerkender at naturen har en værdi udover den værdi, vi mennesker får glæde af. Projektet Floda rummer indgreb, der styrker biodiversiteten lokalt i Floda og giver plads til flora og fauna.
Dette sker igennem etableringen af fire veldefinerede områder, som på hver sin vis iscenesætter vandets kvaliteter og potentialer i en urban kontekst.

DET URBANE KRYDS forstærker Flodas bymidte og forbindelserne mellem Stationsområdet i vest, Säteriparken i øst og Rurik Holms väg i nord og Skolvägen i syd både kommercielt og rumligt.

4 PLADSER etableres i direkte tilknytning til DET URBANE KRYDS. Heri defineres et bredt spekter af udfoldelses- og aktivitetsmuligheder.

PROMENADEN sammenføjer bymidten med vandet i et rekreativt og aktivt forløb.

VÅDOMRÅDER etableres til at genoprette naturens egne processer og ligeledes til at skabe en ekstra buffer til regnvands- og vandstandshåndtering.

Samlet skaber projektet et kontemporært bud på en bæredygtig kystby, som omdanner frygt og bekymring for vandstandsstigninger og oversvømmelser til rekreative muligheder, aktiviteter, gode byrum og en levende og modstandsdygtig by.

Projekt: Byudvikling
Lokation: Floda, Sverige
Type: Åben konkurrence
Skala: 24.000 kvm
Budget: –
Klient: –
Partnere: –
Status: Afgjort
Ydelse: Masterplan, Aktivitetsdesign, Byrumsdesign

Comments are closed.