Vand til liv i Kokkedal

Torvet, regn


VAND TIL LIV I KOKKEDAL 

Når vi styrker naturen, styrker vi os selv.
Vand Til Liv i Kokkedal er et nytænkende og visionært klimatilpasningsprojekt, der skaber en mere sammenhængende og socialt bæredygtig forstad.

Vand Til Liv i Kokkedal tager udgangspunkt i de mange grønne kvaliteter, strukturer og rumlige forløb, som Kokkedal rummer i dag. Konceptet for det blå og det grønne er en direkte udnyttelse og styrkelse af det eksisterende landskab og den eksisterende topografi. Det arkitektoniske hovedgreb skaber grønne ådalskiler mellem bebyggelserne, som trækker den landskabelige ådal ind mellem bebyggelserne, og hvor vandets naturlige vej fra vest mod Usserød Å i øst anvendes til at skabe fælles stemningsfyldte opholdsarealer til beboere og borgere på tværs af tilhørsforhold og mentale barrierer.

Der skabes en ny overordnet nord-syd- og øst-vestgående stistruktur med tilknyttede urbane pladser. I en omlægning af arealerne i bebyggelserne fungerer den nord-sydgående hovedsti som shared space, og udvalgte gårdrum omlægges til urbane kvarterspladser, der knytter sig til hovedstien. Langs den øst-vestgående hovedsti opleves kontrastrige skift fra Kokkedal Skole og de urbane pladser ved Torvet og centeret til landskabelige opholdspladser ved ådalen.

Mødestederne er overordnet set placeret i nogle landskabelige, urbane og kulturelle rammer i Ådalen, på Torvet og i Bygrønningen. Det understreges bl.a. i formsprog, aptering og landskabeligt udtryk. Tilsammen skaber mødestederne mulighed for ophold, aktivitet, kultur-events og naturoplevelser henover det meste af døgnet. I ådalen skabes landskabelige mødesteder med fokus på oplevelsen af flora og fauna. På Torvet og ved Holmegårdscenteret er der mulighed for aktivitet, bevægelse og ophold i en urban kontekst. På Bygrønningen danner Egedal Kirke og Medborgerhuset rammen om kulturelle arrangementer, byfester mv.

Projekt: Helhedsplanlægning
Lokation: Kokkedal, Danmark
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 690.000 m2
Budget: –
Klient: Fredensborg Kommune, Realdania
Partnere: Thing&Wainø, Moe&Brødsgård, KANT Arkitekter og Habitats
Status: Afgjort
Ydelse: Helhedsplanlægning, Regnvandshåndtering, Aktivitetsdesign, Byrumsdesign

Comments are closed.