Thomas B. Thriges Gade

DET HISTORISKE NYE

Helhedsplanen lægger nye rumlige konturer ud i Thomas B. Thriges Gade og genfortæller byen ved at lade historiske rum­ligheder og en nutidig arkitektur mødes. Den kobler urbane og grønne rum, skaber nye forbindelser og lader trafikanter sam­eksistere på bylivets præmisser.

Den fremtidige bystruktur spejler det historiske såvel som udfordrer det ved at tilpasse bygninger og byrum til behovet for energi- og klimaoptimerede løsninger og moderne livsstil, så man sikrer en fremtidig legende, levende, og bæredygtig by med mangfoldige byrum. Fod­gænger- og cykelbyen styrkes ved at koble nye urbane og grønne byrum til et netværk af genopdagede pladser og forbindelser.

De midlertidige aktiviteter anvendes som en urban transformation strategi, der udfolder en urban scenografi, der både styrer nye eventyr baseret på HCA’s papirklip og skaber pragmatiske løsninger såsom midlertidig par­kering, passage over udgravninger og rum for leg og aktivitet, mens hele byggeprocessen pågår. Herved vil omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på en og samme tid skabe en ny­tænkende by med identitet, hvor eventyret ikke starter med ’der var engang’….. men derimod skriver ’hist hvor vejen slår et bugt ligger der en by så smukt’.

Projekt: Byudvikling
Lokation: Odense, Danmark
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 51.000 m2
Budget: 
Klient: Odense Kommune, Realdania
Partnere: MVRDV, Adept, Thing&Wainø, VIA-Trafik, Esbensen, Sloth&Møller
Status: Afgjort
Ydelse: Udviklingsstrategi, Midlertidige aktiviteter, Byrumsprogrammering og design.

Comments are closed.