Untergriesback

Plan zoom market 1

 

Untergriesback centrale område skal re-designes med forbedret funktionalitet,  høj herlighedsværdi, identifikation samt bred social og aktiv anvendelse.

Untergriesbach i dag er kendetegnet ved en lang gennemgående gade med bygninger på hver side. Dette medfører trafikale problemer, fodgænger utrykhed samt manglende byliv og levende byområder. Derfor forslår projektet, en udvidelse af denne lineære struktur til fem pladser, der tilfører vejen et varieret og spændende udseende med varierende offentlige rum. Fodgængerarealerne mellem de enkelte pladser er bredde  og overskuelige og det visuelle bevægelsesforløb er bearbejdet i forhold hertil samt de topografiske forhold, hvilket tilsammen skaber en styrket fysisk og mental sammenbinding af det central Untergriesbach.

Den grundlæggende designidé, er at tilføje gadeforløbet nogle rummelige forhold, dimensioneret og orienteret udfra menneskelige forhold og hastigheder samt materialer der indbyder til pause, ophold, snak, aktivitet og oplevelser, der vil mdvirke til at skabe en sikker, oplevelsesrig og pulserende bymidte.

Folk vil være med il at forme gadebilledet og gøre byen levende, natur trækkes ind i de offentlige rum og den langsomt kørende trafik bliver integreret i det multifunktionelle gadeprofil.


Projekt: Byrum
Lokation: Untergriesbach, Tyskland
Type: Inviteret konkurrence
Skala: 7000 m2
Budget: –
Klient: Untergriesbach Kommune
Partnere: –
Status: Afgjort
Ydelse: Planlægning, Byrumsdesign

Comments are closed.