En Voldsom Omvej


I starten af 2010 introducerede Realdania og Lokale & Anlægsfondenudviklingsprojektet “En God Omvej”. Formålet med konkurrencen var atfremme innovative design og planlægningskoncepter, der kan skabe bedreforhold for sundere og mere aktive livsstile, særligt i forbindelse med hverdagensrum.

I samarbejde med Solrød Kommune, udviklede ACT et forslag til et urbant oplevelseslandskab, langs og på en 1.4km lang støjvold. Sitet der er mellem et bolig- og skoleområde og Køge Bugt Motorvejen, er som de fleste støjvolde, en langstrakt skrånende jordvold, blottet for en hver form for funktion. Det foreslåede oplevelseslandskab udnytter terrænlandskabets særlige iboende kvaliteter, ved at intergrerer en række nye og anderledes udfoldelses- og aktivitetsområder, indeholdende eksempelvis klatreflader, forhindringsforløb, rutsjeflader, scene samt varierede gangsystemer.

Designkopnceptet etablerer 4 aktivitetsområder, der overordnet struktures af en langsgående disk-golf bane, der strækker sig langs hele sitet. Hvert af aktivitets områderne er designet, udfra en særlig aktivitet, der tager udgangspunkt i områdets topografi samt brugergruppe. Eksempelvis etableres der i et område, et landskabeligt amfiteater, mens et andet område indeholder en skrånede skov af pæle, hvor imellem der udspændes polyesterwires. I forbindelse med hvert aktivitetsområde etableres et stiforløb, der tilpasser sig voldens topografiske forhold, ved at folde op langs de mindre bugtninger og løbe langsryggen af hele volden.

Projekt: Aktivitets Park
Lokation: Solrød, DK
Type: Inviteret konkurrence, 1st Præmie
Skala: 50.000 m2
Budget: < 2 000 000 DKK
Klient: Solrød Kommune
Partnere: Solrød Kommune, Out-sider, Humankoncept
Status: Fase 1 og 2 realiseret
Ydelser: Masterplan, Aktivitetsplanlægning, Landskabsdesign

Comments are closed.