Aktiverende Arkitektur og Byplanlægning


Aktiverende Arkitektur og Byplanlægning handler om udviklingen af attraktive og aktiverende offentlige rum i byen. Bogen beskriver igennem 50 eksempler fra ind- og udland, hvordan fysisk udfoldelse og idrætsaktiviteter kan integreres i udviklingen og formgivningen af de danske byrum. Gennem eksemplerne illustreres det, hvordan et rum i byen ved kreativ bearbejdning og brug af simple virkemidler kan transformeres til at attraktivt og aktivt byrum, der kan rumme en bred række af fysiske og mentale udfoldelser.

Publikationen indeholder konkrete anbefalinger til hvordan byrum kan omdannes og udvikles til bevægelsesfremmende og aktive byrum. Det er intensionen at publikationen skal fungere som et konkret planlægningsværktøj, da den rummer forskellige principper samt en række udviklede ikoner. Vi håber at Aktiverende Arkitektur og Byplanlægning vil være med til at styrke kreativiteten og sætte nye rammer for, hvordan man kan tænke idræt, bevægelse, arkitektur og byplanlægning sammen.

Publikationen er udført i samarbejde med Center for Idræt og Arkitektur og udgives af Danmarks Idræts-Forbund og Indenrigs- og Socialministeriet.

Comments are closed.