Byliv, Der betaler sig


BYLIV, der betaler sig er en rapport, hvis formål er at belyse hvilken type byliv, der bedst betaler sig hvor, ved  at synliggøre incitamenter for bylivsinvesteringer og kvalificere kommuners, developeres og grundejeres beslutningsgrundlag i forbindelse med overvvejelser om investeringer i byliv.

Til understøttelse af udviklingen og investeringen i byliv, præsenterer rapporten defineringer af forskellige typer af byliv samt søger at kvalificere beslutningsgrundlaget ved at præsentere en metode til vurdering af investeringer i byliv, der:
– belyser forskellige gevinster, der knytter sig de forskellige typer af byliv
– giver konkrete eksempler (nye bud og eksisterende erfaringer) på hvordan gevinster ved de forskellige typer af byliv kan vurderes ud fra såvel en konkret økonomisk ramme (for developere og kommuner), en blødere gevinstvurdering til prioritering af investeringer (for grundejere) og en bredere samfundsøkonomisk ramme (for politikere og embedsmænd)
– vurderer i hvilken bymæssig kontekst, der er potentiale for at udvikle de forskellige typer af byliv
– vurderer hvilke bylivsinvesteringer, der kan fremme de forskellige typer af byliv.

Projekt: Publikation
Lokation:
Type: Kommision
Skala:
Budget:
Klient: By og Havn, Århus Kommune, Kildebjerg Ry, Miljømisiteriet
Partnere: Cowi
Status: Udviklet. Under afprøvning.
Ydelse: Byrumsudvikling og investerings metode


Comments are closed.