CPH Moves 2010

CPH Moves er en årlig event i august med masser af cool gadesport for piger, drenge, mænd og kvinder.

CPH Moves handler om idrættens rummelighed og byder forskellige folk velkommen og søger derigennem at bidrage til positiv samfundsudvikling. Idræt på gadeplan giver plads til alle, understøtter en bæredygtig byudvikling ved at knytte bånd mellem deltagerne og de pulserende signaler, som byrummet sender ved at lægge grund til denne sunde og kreative event.

CPH Moves, er Københavns mest legende idrætsdag.
Kødbyen var centrum for 3 legende idrætsdag, hvor alle københavnere var inviteret til at komme forbi og lege med. Her gik kunsten efter bolden og bolden gik efter
kunsten, da områdets gallerier sammen med CPH Moves stod bag byens mest kreative sportsbegivenhed.
Programmet var den 28. – 29. august og inkluderede bl.a. gadefodbold,  mix ungdomsturnering og kæmpe fælles sæbekasserally. Der var også mulighed for mini-golf, badminton og stangtennis.

Comments are closed.