Valparaiso

Valparaiso_ACT

 

VALPARAISO

ACT har, i samarbejde med Rundquist Arkitekter, Nivå Landskapsarkitektur AB og Rambøll, vundet projektkonkurrencen om en helt ny masterplan for Valparaiso i Nørre Djurgårdsstadten/Värtehamnen nord for Stockholm.

Forslaget sigter efter at transformere Valparaisos industrielle havnefront til et bæredygtigt mixed-use distrikt tilpasset den sceniske havnefront. Valparaiso er i dag en lavtliggende beton ’ø’ omringet af infrastrukturelle arterier, som adskiller og blokerer området fra de omkringliggende beboelses områder, grønne områder og færgeterminalen. Sitets manglende sammenhæng med sin umiddelbare kontekst var definerende for ACT og initierede projektet med sigte på at udvikling sikre, tilgængelige, grønne og attraktive byrum for de kommende beboere og de nyankomne gæster og turister fra den nye færge terminal.

For at sikre en ny aktiv og tilgængelig bydel introducerer masterplan Värtavägen korridoren, et hævet urbant landskab som skaber en afgørende forbindelse mellem by og havn for gående, cyklende og løbende. Dette nye hævede byrum lægger sig ovenpå et centralt parkeringsanlæg som servicerer nye kommercielle-, beboelses- og turisme relaterede funktioner. Formgivningen af korridoren blev optimeret i forhold til at forbinde og løse de komplekse flows af hård og blød trafik til søs og på land. En øget mobilitet og en effektiv løsning af områdets generelle cirkulation og infrastruktur blev derfor udslagsgivende for projektets udformning, som vil føre til en styrkelse af Valparaisos byrum og –liv.

Som et forbindende urbant element danner korridoren et utal af unikke muligheder for aktivitetsbaserede byrum inklusiv rekreative loops, lommeparker, legepladser og interaktive lære-landskaber som artikulerer lokale stormflods problematikker og løsninger. Fodgængerplinten skaber overgange til en serie af lavtliggende offentlige gårdrum som indeholder traditionelle byrum, indkøbsmuligheder, caféer og skaber en let adgang til parkeringsmuligheder. Korridoren bliver en afgørende forbindelse til den nye færgeterminal fra hvor besøgende og beboere i sin fritid og i arbejdsøjemed kan opleve og sætte pris på havnefronten som igen er tilgængelig og attraktiv efter at i årevis have været amputeret fra byen.

Med disse greb bliver Valparaiso en vigtig portal for Stockholm, som med sin store variation af urbane og landskabelige elementer tilbyder besøgende og beboere et diverst og bære- og levedygtigt byområde.

Projekt: Masterplan
Lokation: Stockholm, Sverige
Type: Prækvalificeret konkurrence
Skala:  85.000 kvm
Budget: –
Klient: NCC Property Development
Partnere: Rundquist Arkitekter, Nivå Landskapsarkitektur AB, Rambøll
Status: 1. Præmie
Ydelse: Masterplan, Strategi, Landskab, Byrum, Aktivitets design

Comments are closed.