VandPlus Solrød

Frontimage - Raingarden_RGB

VANDPLUS SOLRØD

Projektet VandPlus Solrød svarer på de forestående klimaforandringer og de problematikker som følger med stigende regnvandsmængder og giver et bud på en tilpasningsstrategi i Solrød Kommune. Projektet omdanner et utilgængeligt område, som har ligget ubrugt hen i årevis, til en park, et aktivitets-rum, uddannelseslaboratorium foruden regnvandshåndtering. Projektets værdi og karakter skabes i  sammenstilling af disse funktioner og interesser.

VandPlus øger mulighederne for fysiske aktiviteter og sociale møder i et centralt beliggende område, som Greve Solrød Forsyning har udnævnt til at være blandt de mest kritiske områder, som påkrævedes en regnvandsstrategi og –håndtering. Sitet ligger op ad Solrød Gymnasium mod øst, et boligkompleks på 5 etager og Solrød Centret mod nord. Den høje grad af demografisk diversitet blandt områdets beboere muliggør derfor også en stor og varieret deltagelse og inddragelse af brugere.

Projektets overordnede greb er en lang, kontinuerlig kanal som omslutter et antal bassiner, som periodevis vil blive fyldte med regnvand. Bassinerne definerer små miljøer med en bred vifte af forskellige kendetegn og brugsmuligheder.

Integreret i projektets koncept findes en legeplads, en regnvands have, en basketball bane, klatremuligheder, skate muligheder, boldspilsområder, faciliteter til fysisk træning og undervisningsområde, som kombineret bidrager til nye måder at træne på, at være aktiv på og en ny måde at løse forestående klimaproblemer på med en høj grad af fokus på det nære miljø og dets beboere. Projektet indeholder også små, intime rum som muliggør sociale og kulturelle udvekslinger og som derfor kan styrke områdets naboskab.

Projekt: Byudvikling, Regnvandshåndtering
Lokation: Solrød, Danmark
Type: Kommision
Skala: 5000m2
Budget: 16. Mil. DKR
Klient: Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden
Partnere: Rambøll A/S
Status: Planlagt anlæggelse 2014
Ydelse: Byrumsdesign, Aktivitetsdesign

Comments are closed.