Forfatter: eviacreese

  • Byplanlægning – Hvordan gør man det

    Byplanlægning – Hvordan gør man det

    Byplanlægning er en kompleks proces, der involverer identifikation af samfundsmæssige behov, analyse af eksisterende byområder, udvikling af planlægningsmål og visioner, design af fysiske rum og implementering og evaluering af planlægningsprojekter. For at begynde med starter byplanlægning med identifikationen af samfundsmæssige behov. Dette indebærer en forståelse af udfordringerne og mulighederne, som et samfund står over for,…